Arkivbildare: Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 23 Karlshäll

Grunduppgifter

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 23 Karlshäll
1408
Karlshäll
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1408 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 23 Karlshäll Avdelningen bildades 4/6 1918. Medlemsantalet var 1935 95, 1950-1951 88 och 1960-1961 110. Fabriken nedlades i april 1962 och en del medlemmar övergick till avd 158 Munksund, där även ett antal matrikelkort förvaras från avd 23. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar