Arkivbildare: Bondeinsamlingen-Norrbottens läns Lantmannaförbund

Grunduppgifter

Bondeinsamlingen-Norrbottens läns Lantmannaförbund
1423
  • 250000000 Norrbottens län

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1423     Bondeinsamlingen-Norrbottens läns Lantmannaförbund


 

W. L Wanhainens efterlämnade handlingar.


Den 15 oktober 1917 hölls en jordbrukarkonferens i Stockholm till följd av böndernas pressade situation.

Den 10 oktober hade lantbrukarna i länet utsett sex delegater, vilka skulle resa ned som länets representanter.

För att möjliggöra resan skedde en insamling över hela länet kommunvis varvid medlen bekostade representanternas utlägg.


Arkivet utgörs i huvudsak av listor med givarnas egenhändigt skrivna namn samt de belopp som skänkts.

Listorna med namn anger klart och entydigt den topografiska proveniensen.


Länkar

Bilagor

Relationer