Arkivbildare: Bondeinsamlingen-Norrbottens läns Lantmannaförbund

Grunduppgifter

Bondeinsamlingen-Norrbottens läns Lantmannaförbund
1423
  • 250000000 Norrbottens län
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1423 Bondeinsamlingen-Norrbottens läns Lantmannaförbund W. L Wanhainens efterlämnade handlingar. Den 15 oktober 1917 hölls en jordbrukarkonferens i Stockholm till följd av böndernas pressade situation. Den 10 oktober hade lantbrukarna i länet utsett sex delegater, vilka skulle resa ned som länets representanter. För att möjliggöra resan skedde en insamling över hela länet kommunvis varvid medlen bekostade representanternas utlägg. Arkivet utgörs i huvudsak av listor med givarnas egenhändigt skrivna namn samt de belopp som skänkts. Listorna med namn anger klart och entydigt den topografiska proveniensen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar