Arkivbildare: Riksgränsbanans Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Riksgränsbanans Socialdemokratiska kvinnoklubb
1424
Riksgränsen
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1424 Riksgränsbanans Socialdemokratiska kvinnoklubb Kvinnoklubben bildades vid ett möte i Abisko Folkets Hus 26/1 1952 varvid ombudsman Thure Dahlberg talade. Klubben var då den 50:e i länet. Ordförande blev Ann-Marie Jansson. Medlemsantalet vid årsskiftet 1952-1953 var 34, 1957-1958 50, 1965-1966 20 samt 1971-1972 6. Verksamheten nedlades 1972. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar