Arkivbildare: SSU Vittangi

Grunduppgifter

SSU Vittangi
1425
Vittangi
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1425 SSU Vittangi Klubben bildades 5/6 1937 med hjälp av klubben i Kiruna, medlemmarna därifrån hyrde en buss och åkte till Vittangi och Lainio där klubbar bildades. Medlemsantalet 1938-1939 var 21. 1940 var verksamheten nedlagd men en nybildning skedde 1941 och 1941-1942 var antalet medlemmar 24. 1954-1955 låg verksamheten nere, men återupptogs 1956. 1960 avfördes klubben ur distriktsmatrikeln, men 1965 gjordes ett kort försök igen. Verksamheten låg sedan nere till 1970, då den nuvarande klubben tillkom. Den hade 1984-1985 29 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar