Arkivbildare: IOGT-logen 3642 Fjällstjärnan, Stenbacken

Grunduppgifter

IOGT-logen 3642 Fjällstjärnan, Stenbacken
1504
Stenbacken
  • 258400000 Kiruna kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1504     IOGT-logen 3642 Fjällstjärnan Stenbacken, Kiruna


Logen bildades i Bergfors 25/2 1906. 19 medlemmar anslöt sig. Möten hölls i stationssamhällets skolhus.

Verksamheten nedlades 1924, men återupptogs 1928, då banmästare J F Hellman reorganiserade logen. Därefter skedde av allt att döma en nedläggning ganska snart - när banmästeran flyttade från Bergfors. Folke Åhling försökte själv på 1930-talet återuppliva logearbetet, men verksamheten blev även denna gång av kortvarig natur.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991


 Länkar

Bilagor

Relationer