Arkivbildare: Finska Arbetareföreningen i Malmberget

Grunduppgifter

Finska Arbetareföreningen i Malmberget
1579
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1579     Finska Arbetareföreningen i Malmberget, Gällivare


Föreningen existerade åren 1900-1904. Den bestod av män och kvinnor av alla åldrar och yrken. Den ingick även som avdelning i Gruv 4:an. När finnarna började emigrera till Amerika upplöstes föreningen.

Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 1, sid. 92. 

Länkar

Bilagor

Relationer