Arkivbildare: Diskussionsklubben Fram, Båtskärsnäs

Grunduppgifter

Diskussionsklubben Fram, Båtskärsnäs
1581
Båtskärsnäs
  • 251400000 Kalix kommun 1967-
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1581 Diskussionsklubben Fram Båtskärsnäs, Kalix Av medlemslistan framgår att åtskilliga av medlemmarna även tillhör logen Fokets Väl. Av protokollsboken framgår ej när klubben bildats, sista protokollförda mötet hölls i april1904 och beslut om formell upplösning har ej fattats, sannolikt uppstår kubben i ny form såsom IOGT studiecirkeln och bilblioteket i januari 1905 arkiv 1582. Källa: 1970 års föreningsinventering i Kalix

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar