Arkivbildare: Diskussionsklubben Fram, Båtskärsnäs

Grunduppgifter

Diskussionsklubben Fram, Båtskärsnäs
1581
Båtskärsnäs
  • 251400000 Kalix kommun 1967-

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1581     Diskussionsklubben Fram Båtskärsnäs, Kalix


Av medlemslistan framgår att åtskilliga av medlemmarna även tillhör logen Fokets Väl. Av protokollsboken framgår ej när klubben bildats, sista protokollförda mötet hölls i april1904 och beslut om formell upplösning har ej fattats, sannolikt uppstår kubben i ny form såsom IOGT studiecirkeln och bilblioteket i januari 1905 arkiv 1582.

Källa: 1970 års föreningsinventering i Kalix
Länkar

Bilagor

Relationer