Arkivbildare: Sveriges Arbetares Centralorganisation Nybyns LS av SAC

Grunduppgifter

Sveriges Arbetares Centralorganisation Nybyns LS av SAC
1642
Nybyn
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1642 Sveriges Arbetares Centralorganisation Nybyns LS av SAC I Norrbottensdistriktet, som hade sitt högkvarter i Malmberget, verkade flera framstående agitatorer. Den kanske främste bland dem var JW Kramer. som bedrev en intensiv agitation bl a i Kalix älvdal. År 1920 bildades en LS i Överkalix, men den nedlades så fort att rapportering inte hann ske. Under 3 år 1923-1925 lyckades Kramer tilsammans med sina medhjälpare organisera ett antal lokala samorganisationer, LS, vilka i princip vägrade att sluta bindande kollektivavtal. Eftersom Sv Skogs- och flottningsarbetareförbundet slöt kollektivavtal blev följden inbördes strid mellan de båda förbunden. Våren 1924 förklarade SAC flottningen i Kalix älv i blockad. Båda de rivaliserande förbunden förlorade i styrka genom den uppkomna situationen. Fyra LS upphörde att rapportera medlemmar vid årsskiftet 1924-1925 och vid 1925 års slut fanns bara en organisation kvar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar