Arkivbildare: IOGT-logen 2184 Björkö, Vitå

Grunduppgifter

IOGT-logen 2184 Björkö, Vitå
1645
Vitå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1645 IOGT-logen 2184 Björkö, Vitå Det äldsta belägget är från 1896. 1915 rapporteras 15 medlemmar och att logen hade ett ordenshus i en fd bondgård. 1939 var medlemsantalet 27. 1938 omtalas att ordenshuset sköttes av en byggnadsförening men att huset var "gammalt, fult och förfallet". 1943 rapporteras 6 medlemmar och årets därpå . Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar