Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 644 Masungsbyn

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 644 Masungsbyn
1695
Masugnsbyn
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1695 Svenska Skogs-o Flottningsarbetareförbundet avd 644 Masungsbyn Avdelningen bildades vid slutet av 1945; det första införda protokollet är från 16/12 1945. Albin Stålnacke blev ordförande och antalet medlemmar vid årsskiftet 1945-1946 var 8 och 1950-1951 18. Det sista protokollet är från 5/1 1953, varefter avdelningens verksamhet av allt att döm nedledes. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar