Arkivbildare: Öjebyns Socialdemokratiska förening

Grunduppgifter

Öjebyns Socialdemokratiska förening
Öjebyns Socialdemokratiska Arbetarekommun Öjeby S-förening
2178
Öjebyn
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2178 Öjebyns Socialdemokratiska förening Arbetarekommunen bildades första gången 1914 varvid 31 medlemmar anslöt sig. En av initiativtagarna var stenhuggaren C A Karlsson. 1916 hade dock medlemsantalet sjunkit till 15 och sannlikt upphörde verksamheten under detta år. På ett möte 14/1 1917 reorganiserades arbetarekommunen. Vid partisprängningen under våren 1917 gick en stor del av medlemmarna över till vänstersocialisterna, så att det vid årets slut endast återstod sju medlemmar. Verksamheten fortsatte dock fram till vintern 1919 varefter den nedlades och återupptogs först i november 1925. Intiativtagare 1925 var Olov Wiklund. 1926 års medlemsantal var 18, men under 1930-talet växte det snabbt till omkring 100 för att 1973 vara uppe i 450. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar