Arkivbildare: Öjebyns socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Öjebyns socialdemokratiska ungdomsklubb
2181
Öjebyn
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2181 Öjebyns socialdemokratiska ungdomsklubb Ett första sammanträde hölls den 12 januari 1924 för bildandet av en socialdemokratisk klubb. Mötet öppnades av V Berglund från Piteå SDUK och den första styrelsen kom att bestå av Bertil Bäcklund, Elis Granberg, Karl Markström, Melker Markström och Ivar Forsman. Nästa möte hölls den 3 december, men efter detta hölls inget möte förrän 1930, då klubben nybildades med 30 medlemmar. Dess verksamhet låg nere ett par år runt 1950 samt mellan 1955-1961. 15/2 1974 var antalet medlemmar 50. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar