Arkivbildare: Korpen Luleå

Grunduppgifter

Korpen Luleå
731
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 731 Luleå Korpen Luleå Korporationsidrottsförbund Luleåkorpen bildades 29/9 1946. Under de första åren var bandyn den bärande aktiviteten, men efter en tid började andra grenar vinna insteg t ex skidor, volleyboll, orientering och simning. 1975-1976 fanns 17 sektioner. 1962 hade Lulekorpen växt till Övre norrnalds största korpförbund. Detta år hade även bildats en organisation i Råneå, vilken 1969 sammanslogs med Luleåkorpen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

108

Länkar

Det finns inga länkar