Arkivbildare: Gällivare sockens Nykterhetscentralorganisation

Grunduppgifter

Gällivare sockens Nykterhetscentralorganisation
83
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 83 Gällivare sockens Nykterhetscentralorganisation, Gällivare Organisationen bildades 1927-05-16 genom en sammanslagning av Malmbergets Centralkommitte och Gällivare Samarbetskommitte. Exempel på tidigare namn: Nykterhetsvännernas Samarbeteskommitte, Gällivare Nykterhetsförenings Samarbeteskommitte och Nykterhetsorganisationernas Samarbeteskokmmitte. Anslutna organisationer var JHF, IOGT-logerna, Verdandi-logerna, Blåbandsföreningarna, Metodisterna, Baptisterna, Vita Bandet, Missionsförsamlingarna, DUF och MHF. Den huvudsakligaa uppgiften för organisationen var att vara ett samarbetsorgan för föreningar engagerade i nykterhetsarbetet. man anordnade även särskilda grupper på arbetsplatser, arrangerade möten och turneer. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar