Arkivbildare: Luleå Teaterförening

Grunduppgifter

Luleå Teaterförening
97
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 97 Luleå Teaterförening Luleå Teaterförening bildades 1933 då med namnet RPO:s lokalavdelning i Luleå. RPO stod för Riksteaterns Publikorganisation. 1947 ägde en omorganisation rum och föreningen fick sitt nuvarande namn: Luleå Teaterförening. Under 1960-talet diskuterades om att bilda en länsteater och 1966 bildades Norrbottensteatern. Av den anledningen beslutade Luleå stad att inte längre bevilja anslag till Luleå Teaterförening. 1968 beslöt föreningen att lägga ned verksamheten och detta ägde formellt rum den 14/5 1970. 1988 registrerades en ny teaterförening i Luleå: Luleå Riksteaterförening. Den aktiverades som förening år 1990. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar