Arkivbildare: Sunderby Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Sunderby Föreläsningsförening
98
Sunderbyn
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 98 Sunderby Föreläsningsförening Föreningen bildades 1 maj 1921. Stadgar antogs vid ett möte 12/5 1921 och den första föreläsningen hölls 17/10 1921 av konservator G Sandberg över ämnet "Jaktminnen i Afrika" med ljusbilder. Föreningen verkade fram tom 1962. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar