Arkivbildare: Arjeplogs Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Arjeplogs Föreläsningsförening
100
- 1964
Arjeplog
  • 250600000 Arjeplogs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 100 Arjeplogs Föreläsningsförening, Arjeplog Föreningen startade sin verksamhet omkring 1940. Bildningsförbunden skickade ut kataloger över olika föreläsningsämnen och föreningen kunde beställa lämpliga föredrag. Vanligen ordnades 5-6 föreläsningar per år inom vitt skilda områden. Föreläsningarna hölls i biograflokalen och var mycket välbesökta. TV:s intåg gjorde dock att det var svårare att behålla publiken och 1964 förklarades föreningen som vilande. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Arjeplogs kommun 1972, sid. 83.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar