Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 591 Kärentöjärvi

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 591 Kärentöjärvi
161
Kärentöjärvi
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 161 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 591 Kärentöjärvi, sedemera Sv skogsarbetareförbundets sektion 13. Avdelningen bildades 1945 och var som störst under 1950-talet med drygt 50 medlemmar. Numera består sektionen av ett 30-tal däribland flera som inte arbetar med direkt skogsarbete förutom många arbetslösa. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar