Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 192 Anttis

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 192 Anttis
162
Anttis
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 162 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 192 Anttis, sedemera Skogsarbetareförbundets sektion 4. Enligt uppgift fanns en skogsarbetareavdelning i Anttisa redan 1953 med avdelningsnummer 155. Omkring 1935 hade den dock endast 5 medlemmar. Man begärde därför tillstånd från förbundet att få fortsätta verksamheten trots att medlemsantalet understeg det lägsta tillåtna. Man fick tillstånd till fortsatt verksamhet. När avdelningen fick nummer 192 framgår inte, eftersom protokoll saknas. I samband med att A-kassan infördes på 1950-talet mitt ökades medlemsantalet kraftigt. Högsta medlemsantalet har varit mellan 25 och 28. Tidigare hörde också Peräjävaara till acdelningen. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Länkar

Det finns inga länkar