Arkivbildare: Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 37, Piteå

Grunduppgifter

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 37, Piteå
5 hyllmeter
178
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 178 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 37, Piteå Avdelningen konstituerades 25/4 1962 samma år som den nya industrin stod färdig. Ägare är Statens Skogsindustrier, ASSI, och arbetsplatsen benämndes Lövholmens pappersbruk. Under första verksamhetsåret var antalet medlemmar mellan 150 och 200. 1971 fanns ca 400 medlemmar inom avdelningen. Den första schismen mellan arbetare och förtagsledning gällde intermittent eller kontinuerlig drift, där mot viljan mot den kontinerlig driften var ganska stark från arbetarnas sida. Ledningen fick dock sin vilja igenom. När det gäller företagsnämnden säger ivar Nilsson att man främst tar upp detaljfrågor te x om trivseln på arbetsplatsen. Man här även sk samarbeteskommitteer som sammanträder 3 ggr per månad. Han menar att företagsdemokrati är en svår sak att genomföra genom att arbetarna visserligen får bättre kunskaper om det rent praktiska runr dem, men kanske har svårare att sätta sig i ekonomiska och administrativa problem. Ivar Nilsson tror mycket på de sk självstyrande grupperna - de går inte att genomföra med ens, men det är något svårare som måste komma. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar