Arkivbildare: Piteå Rotaryklubb

Grunduppgifter

Piteå Rotaryklubb
1986
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
Apotekare Sixten Winquist och elva andra pitebor initierade den 19 mars 1945 bildandet av Piteå rotaryklubb. Konstituering ägde rum den 28 april samma år. Charterfest hölls på Piteå Stadshotell den 15 september 1945 med frackmiddag för 114 gäster med dåvarande guvernör Cederschöld i spetsen. Charterpresident blev Sixten Winquist. Klubben hade då 33 medlemmar. Från början samlades man till två lunch- och två middagssammanträden per månad. Mötena hade man på Stads-hotellet. En lunch eller middag kostade då 3 kr! I första hand hölls föredrag av klubbens egna medlemmar, mer sällan av inbjudna gäster. Sommartid anordnades s.k. skjortärmsluncher - utan föredrag och veckobrev. Med tiden övergick man till att huvudsakligen ha lunchsammanträden. Man fortsatte att hålla mötena på ”Statt” ända fram till och med år 2001. Klubbens medlems- antal har stadigt ökat. Man behövde en större lokal. Efter omröstning och moget övervägande beslöts att flytta sammanträdena till Nolia City Konferens, dock inte sommartid. Klubbens första år präglades av andra världskrigets efterverkningar. Man hade kuponginsamling till förmån för Europas nödlidande folk. Via Rädda barnen skickade man kläder, linne och pengar till Norges barn. Man arbetade för en återuppbyggnad av Svenska skolan i Uleåborg och samlade frimärken som såldes för välgörande ändamål. Piteå rotaryklubb har genom åren fortsatt med liknande hjälpverksamhet men i ett vidgat internationellt perspektiv. Som exempel från senare år kan nämnas att klubben bidragit till byggandet av ett brännskadesjukhus i Karachi, Pakistan. Ett annat är "Projekt Kilimanjaro". En kvinnlig lärare i Moshi, Tanzania, har kraftfullt engagerat sig för att på olika sätt hjälpa aidssjuka och prostituerade i sin hemstad. Vår rotaryklubb har i samarbete med Röda Korset givit henne ekonomiskt stöd. Tidigt engagerade sig Piteå rotaryklubb i ungdomsverksamhet. Man delade ut stipendier till elever i dåvarande Samrealskolan och Yrkesskolan och arrangerade ungdomsutbyte med Rotaryfamiljer i England. Under årens lopp har Piteå rotaryklubb fortsatt att stödja ungdomar både i närmiljön och internationellt. Man har lämnat bidrag till sommarläger för scouter, medverkat i internationella sommarläger, varit värdklubb för besökande rotarystipendiater och sponsorklubb för utresande ungdomar. Man har också aktivt deltagit i distriktets GSE-utbyten (Group Study Exchange). På senare år har Piteå rotaryklubb också utsett stipendiater och medverkat i distriktets utbildning av RYLA-stipendiater (Rotary Youth Leadership Awards). Redan 1965 bildades en särskild stipendiefond. Den delar årligen ut stipendier till ungdom som studerar antingen vid Strömbacka gymnasieskola, Framnäs folkhögskola eller Musikhögskolan. Fonden syftar till att i Rotarys anda öka ungdomars internationella engagemang och kontakter. Regnbågsteatern i Piteå arbetar med teater för ungdom. Målet är att varje år sätta upp en teaterföreställning som visas för allmänheten. 2003 års pjäs handlade om mobbing "Minns ni henne?". Ungdomarna gjorde fantastiska prestationer. Piteå rotaryklubb bidrog med att bekosta ljus- och ljudanläggningen. Ett annat initiativ som Piteå rotaryklubb tog 1999 var att skänka alla nyfödda barn i Piteå boken "Berätta en saga." Under de första åren utvecklade Piteå rotaryklubb också kamratandan genom att anordna olika gemensamma aktiviteter, båtutflykter, brasaftnar, paltkalas. Då inbjöds även damerna. Som en kuriositet kan nämnas att man på 1950-talet kunde arrangera en julfest på Stadshotellet till det facila priset av 10 kr/person. Då ingick smörgåsbord, kötträtt, dessert, pilsner/vatten, dessertvin och kaffe! Traditioner som alltjämt lever kvar är att Piteå rotaryklubb har en festlig jullunch till vilken Inner Wheel och andra gäster inbjuds, och att det första rotarysammanträdet för året inleds med en samling i Stadskyrkan. Den hålls numera gemensamt med Piteå västra rotaryklubb, som stiftades 1967. Ett annat årligen återkommande arrangemang är "Möte med människor". Då bjuds pensionärsorganisationerna i Piteå på en stunds trevlig samvaro i Kyrkcenter med kaffeservering, lotterier och musikunderhållning. Klubben håller sig nämligen med ett musikband som består av egna medlemmar. "Husbandet" sprider musikalisk trevnad vid olika evenemang. Klubben har också sedan många år tillbaka en egen reklamfinansierad fotomatrikel, som ges ut varje år. Piteå rotaryklubb firade ett ståtligt 50-årsjubileum den 25 februari 1995. Man inbjöd bland annat till festlig bankett med underhållning av flera "hemvändande" artister. Man arrangerade också en stor konstauktion. Den inbringade 115 000 kr netto, vilken summa i sin helhet skänktes till Rotarys insamling "Polio Plus". I samband med jubileet invaldes de första kvinnliga ledamöterna i klubben. Detta år begåvades också Piteå rotaryklubb med en vänklubb - The Rotaryclub of St. Barth i den franska kommunen St. Barthélemy, Västindien, tidigare svensk koloni. Gunilla Bergstedt, 2003-05-12

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar