Arkivbildare: ABF Luleå

Grunduppgifter

ABF Luleå
fd Luleå lokala bildningsråd
247
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 247 ABF Luleå Upphovet till Luleå ABF-avdelning var studiecirkeln Demokraten, vilken bildades 1908 av Luleå soc dem ungdomsklubb. Syftet med cirkeln var att göra medlemmarna bättre skickade för den politiska kampen. Kraven för medlemskap var att vara SDUK-medlem och att vara helnykter. 7/5 1920 bildades så Luleå lokala bildningsråd, på initiativ av främst folkskollärare Otto Bohlin. 1937 skedde namnbyte till Luleå lokalavdelning av ABF. Under hela 1920-talet fanns ett ABF-bibliotek, som fr om 1929 deponerades på stadsbiblioteket. 1/7 1968 införlivades Nederluleå ABF-avdelning och 1969 Råneåavdelningen med Luleå ABF. Minnesskrift 1908-1958 finns i arkivet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

135

Länkar

Det finns inga länkar