Arkivbildare: Malmbergets Allmänna Idrottsförening MAIF

Grunduppgifter

Malmbergets Allmänna Idrottsförening MAIF
Malmbergets AIF
1987
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1987 Malmbergets Allmänna Idrottsförening Malmberget, Gällivare Föreningen bildades 1904-02-22 efter det att några möten hade hållits i Arbetareförenigen på kallelse av handlanden J Wennerström. Föreningen enda mål var "att genom öfning af idrott i dess olika grenar höja intresset för densamma och därigenom utbilda goda idrottsmän samt bereda sina medlemmar såväl nytta som nöje". 1911 skedde en utbrytning av en grupp brottare och en grupp skidlöpare. 1928 bildades MAIK vilken upplöstes 1946 och gick in i MAIF igen. Dessa två lag hade aldrig något idrottsutbyte. 1928 ville MAIF bilda "Lapplands Idrotts- och Fotbollsförbund". På 1960-talet skedde en utbrytning av orienterare och OK Sarven tillkom. MAIF hade 1971-1972 1230 medlemmar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Länkar

Det finns inga länkar