Arkivbildare: Svenska Måleriarbetareförbundet avd 172, Älvsbyn

Grunduppgifter

Svenska Måleriarbetareförbundet avd 172, Älvsbyn
320
Älvsbyn
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 320 Svenska Måleriarbetareförbundet avd 172, Älvsbyn Avdelningen bildades omkring 1940. Man var 7-8 personer som startade den. I dag är man 25 medlemmar i sektionen. Man har under de senaste åren haft en god sysselsättening med ringa arbetslöshet. Majoriteten av medlemmarna arbetar inom Älvsby träindustri. Man har från avdelningens sida gjort upprepade framstötar om avskaffandet av vissa allergiframkallande färger, men tyvärr med ganska klent resultat. Arne Johansson tycker att det inte är någon gnista i det fackliga arbetet idag. Det är bara under de år när det kärvar till sig som intresset ökar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Länkar

Det finns inga länkar