Arkivbildare: Luleå Socialdemokratiska Kretsförening

Grunduppgifter

Luleå Socialdemokratiska Kretsförening
Socaildemokraterna Luleå
425
Lluleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 425 Luleå Socialdemokratiska Kretsförening Kretsen bildades i april 1968 genom att kretsföreningarna i Nederluleå och Råneå samt Luleå arbetarekommun slogs samman. Sammanlagt 19 arbetarekommuner med 2188 medlemmar ingick i den nya kretsen. 1972 skedde en omorganisation - partikretsen nedlades och Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun övertog dess funktion och de gamla arbetarekommunerna i Luleå kommun övergick till att ble Socialdemokratiska föreningar inom den ombildade Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar