Arkivbildare: Norrbottens NOV-distrikt

Grunduppgifter

Norrbottens NOV-distrikt
1993
Norbotten
  • 250000000 Norrbottens län
Verdandi är en socialpolitisk organisation som arbetar med social kontaktverksamhet. De har sitt ursprung i nykterhetsrörelsen och bildades 1896, när Verdandi bröt sig ut ur IOGT i protest mot synen på den enskilde som ensam ansvarig för sitt missbruk. Verdandi ville även vara en del av arbetarrörelsen och villle verka utan koppling till kristendomen Namnet Verdandi kommer från den fornnordiska myten om nornorna Urd, Verdandi och Skuld. Idag betecknar sig Verdandi som "arbetarnas socialpolitiska organisation" och arbetar för social, ekonomisk och politisk rättvisa - gemenskap, solidaritet och ett alkoholskadefritt samhälle. Verdandi ger ut tidskriften Verdandisten

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar