Arkivbildare: Blåbandsföreningen 1589 Senapskornet, Skäret

Grunduppgifter

Blåbandsföreningen 1589 Senapskornet, Skäret
442
Skäret
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 442 Blåbandsföreningen 1589 Senapskornet, Skäret Föreningen bildades under 1890-talet. Den hade 1908 36 medlemmar, 1923 34, 1926 34 och kort därefter nedlades av allt att döma verksamheten. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar