Arkivbildare: Råneå Fackliga Central Organisation FCO

Grunduppgifter

Råneå Fackliga Central Organisation FCO
447
Råneå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 447 Råneå Fackliga Central Organisation FCO Ett förberedande möte hölls i Rånbyns Folkets Hus 17/11 1944. Det var Råneå SDUK som hade inbjudit fackföreningsfolk till en träff med film och föredrag arbetarskydd, varvid frågan om ett FCO aktualiserades. Förutom SDUK fanns representanter från följande fackliga organisationer; Avd 320 Väg- och Vatten, avd 658 Grov- och Fabriks, 649 Skogs-, avd 155 Målarna, avd 274 Byggnads- samt avd 58 Sko- och läder. Det formella bildandet daterar sig från 10/4 1945. Vid årsskiftet 1949-1950 fanns 346 medlemmar, 1960-1961 444 och 1964-1965 389 medlemmar. 1965 nedlades Råneå FCO och medlemmarna övergick till Luleå FCO, eftersom större delen av dem arbetade inom Luleåområdet. Mot beslutet reserverade sig byggnadsarbetarnas avdelning. Den formella övergången skedde 1/10 1965. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar