Arkivbildare: Luleå Högerförening

Grunduppgifter

Luleå Högerförening
509
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 509 Luleå Högerförening Vid ett möte 10/5 1915 beslöts att bilda Luleå medrata Valmansförening och samtidigt beslöts nedläggandet av Borgeliga Reformföreningen, vilken bildats 1910. I ovan nämnda nummer av Nfl står att Luleå domsagas moderata valmansförening höll sitt konstituerande möte 6/1 1907. Några ytterligare uppgifter om denna förening har ej gått att erhålla. 1918/1919 var medlemsantalet 502. 1928/1929 400, 1942 274. Därefter har siffran varierat mellan 500-600. I april 1977 hade föreningen ca 550-600 medlemmar. Luleå Moderata Valmansförening bytte 15/4 1939 namn till Luleå Högerförening, senare ändrat till Moderata samlingspartiet i Luleå. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar