Arkivbildare: Malmbergets Lokala Bildningsråd ABF

Grunduppgifter

Malmbergets Lokala Bildningsråd ABF
514
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 514 Malmbergets Lokala Bildningsråd ABF Organisationen bildades 1915-11-02 under namnet Malmbergets lokala bildningsråd. Medlemmar 1923 var alla fackföreningar tillhörande LO och SAC, socialdemokraterna, kommunerna samt Verdandi. Under 1920-talet anordnades bl a cirklar i teater, radio och samhällskunskap. Ett eget bibliotek startades på 1920-talet. Det överlämnades senare till folkbiblioteket. Föreläsningar ordnades tillsammans med föreläsningsföreningen. 1955 uppgick lokalorganisationen i Gällivare kommuns ABF. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar