Arkivbildare: 4H klubbarna inom Gällivare kommun

Grunduppgifter

4H klubbarna inom Gällivare kommun
517
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 517 4H klubbarna inom Gällivare kommun Kretsen hade 1971 8 klubbar med sammanlagt 336 medlemmar. Verksamheten bestod av studier, kunskapstävlingar, läger- och friluftsliv, allmännyttiga insatser, samt idrotter av skilda slag. Kretsen är nedlagd. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 3, sid. 316.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar