Arkivbildare: Hakkas Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Grunduppgifter

Hakkas Socialdemokratiska Kvinnoklubb
519
Hakkas
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 519 Hakkas Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Gällivare Klubben bildades 1949-02-06. Antalet medlemmar 1960 var 29. Verksamheten nedlades 1963. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar