Arkivbildare: Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 80, Gällivare

Grunduppgifter

Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 80, Gällivare
528
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 528 Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 80, Gällivare 1903 den 15 aug samlades ett antal järnvägsmän i Gällivare, beslut fattades att bilda en personalorganisation och Järnvägsmannaklubben i Gällivare bildades. 1903 den 22 sept hölls ett första möte där stadgar och styrelse valdes. Den 6 sept 1904 bildas avd 80, 26 sept 1904 upptas avdelningen i förbundet med avdelningsnummer 80, styrelse valdes och fick följande sammansättning: ordf lokeldare Olofsson, kassör lokeldare A. Herre, sekr stationskarl J W Bergström, vice ordf Gustav Hedman, vice sekr extra stationskarl C. Lindblad. Några uppgifter om medlemsutveckligen i tidiga år: 1904 36 medlemmar, 1908 170 medlemmar, 1909 ca 110 medlemmar, 1916 77 medlemmar och 1953 301 medlemmar. Uppgifter hämtade ur minnesskriften 80:an 50 år 1954.

Länkar

Det finns inga länkar