Arkivbildare: Luleå Riksteaterförening

Grunduppgifter

Luleå Riksteaterförening
se Luleå Teaterförening arkivnr: 97
2790
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2790 Luleå Riksteaterförening RPO:s (Riksteaterns Publikorganisation) lokalavdelning i Luleå bildades 1933. Fritz Svedberg kom att sitta som ordförande i 32 år. 1947 ägde en omorganisation rum och namnet ändrades till Luleå Teaterförening. 1948 hade föreningen 254 medlemmar, men under 1950-talets första år ökade den siffran starkt, så att man 1954 var uppe i 1100 medlemmar. 1960-1961 hade antalet kommit upp till 2315. Under 1960-talet började diskussionerna om att bilda en länsteater och 12/2 1966 fattades beslutet att bilda Norrbottensteatern. Luleå stad beviljade därefter inga anslag till Luleå Teaterförening, vilken därför under 1968 beslöt nedlägga verksamheten. Formellt ägde nedläggningen rum 14/5 1970. 1988 registrerades en ny teaterförening i Luleå: Luleå Riksteaterförening. Den aktiverades som förening år 1990. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar