Arkivbildare: Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 18 finsktalande, Kiruna

Grunduppgifter

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 18 finsktalande, Kiruna
1999
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1999 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 18 finsktalande, Kiruna Enligt ett brev till Nya Samhället bildades en finsk avdelning av Luossavaara-Kiirunavaara arbetareförbund på midsommardagen 1901. Avdelningen blev tydlingen kortlivad eftersom det i mars 1902 sägs att den finske "partivännen Drockila" agiterade i Malmfälten och att man nu i Kiruna för andra gången sökte få till ett stånd en finsk arbetareförening. det heter att "ett 40-tal medlemmar antecknade sig och med de personer som denna gång ställde sig i teten och voro villiga att uträtta någonting för saken, så finns all anledning förmoda, de thärmed den finska arbetarrörelsen är ett bestående faktum i Kiruna". 1 Gruv 12:ans historik sägs att vid kongressen i Kiruna 22-23/8 1903 beslöts att bara en förbundsavdelning skulle få finnas på varje plats. "Det hade nämligen på några gruvplatser i Norrbotten existerat 2 gruvarbetareföreningar så och i Kiruna, en finsktalande och en svensktalande". Sektion skulle dock få finnas. Denna andra finska arbetareförening blev även den kortlivad - i februari 1905 är avdelningsnummer 18 upptaget av Gruvs avd Persberg (Värmland). Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar