Arkivbildare: Vuollerims Folkets Husförening

Grunduppgifter

Vuollerims Folkets Husförening
2138
Vuollerim
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2138 Vuollerims Folkets Husförening Folkets Husföreningen bildades någon gång under 1940-talets senare del. Föreningens lokal. 1974 kallad Gamla Folkets Hus, hyrs numera ut till militären. Nya Folkets Hus uppfördes 1956-1957 av Vattenfall, men överläts till Folkets husföreningen 1970. Under kraftverksbyggnadstiden vid slutet av 1950-talet var huset maximalt utnyttjat; "vi höll på att dansa ihjäl oss här", säger Tage Brattberg. Huset renoverades 1972 med hjälp av AMS-medel ( 2000 000 kr). Före TV:s genombrott kördes biografföreställningar flera gånger i veckan - 1974 högst två gånger per vecka. Gammeldansens vänner anordnar dans en per månad, men i övrigt lönar det sig inte med dansaftnar. Varje fredag spelas bingo av olika organisationer - även de politiska. Andelskapitalet uppgår till 60 000 kr fördelat på kommunen, organisationer och enskilda. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Länkar

Det finns inga länkar