Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 765 Saivomuotka

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 765 Saivomuotka
2290
Saivomuotka
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2290 Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd. 765 Saivomuotka Avdelning 765 bildades 1948. Antalet medlemmar 1950-1951 var 16. Verksamheten nedlades 1955. 1958 bildades en nyavdelning, nr 459, då Karl Naalisvaara flyttade från Muodolompolo till Saivomuotka. Avdelningen hade 1960-1961 26 medlemmar. Den upphörde 1964, då storavdelning 7 bildades och utgör sedan dess sektion 11 av denna. Sektionen hade i november 1980 33 medlemmar. 24/10 1980 deltog jag i ett sektionsmöte. Redan en timme före mötet samlades några medlemmar och ombudsman Hilding Ravin från avd 7 hemma hos ordföranden Göte Tjernström över en kopp kaffe. Själva mötet började kl 19.00 och hölls i skolans matsal. Ett tiotal medlemmar hade kommit till mötet. Ombudsman Ravin informerade om A-kassan med hjälp av en over-head projektor. Mötet hölls nästan uteslutande på finska. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar