Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 358 Rödupp

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 358 Rödupp
2291
Rödupp
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2291 Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd. 358 Rödupp Avd 358 bildades 1924 men nedlades en korttid därefter. Dess enda rapportår är 1924 med 7 medlemmar. Avdelningen reorganiserades 22/7 1934 och fick då nummer 164. Den hade vid starten 16 medlemmar och omfattade byarna runt Rödupp te x Jokkfall, Valsjärv, Ottforsen, Ansvar m fl. Avd 164 konstituerades hos Oskar Jakobsson i Lillselet, den första styrelsen bestod av följande medlemmar; Osakr Henriksson ordf., Edvin Larsson sekr., Oskar Jakobsson kassör, Viktor Jakobsson v ordf., Alfred Johansson v sekr., N-E Nilsson och Ernfrid Larsson revisorer. Avdelningen var som störst år 1955 med 88 medlemmar. Den uppgick 1964 i den då bildade storavdelningeen som sektion och har 1973 45. medlemmar. Ett problem är att en del skogsarbetare har gått med i vägarbetarnas avdelning, där de haft högre a-kasseersättning. Någon direkt arbetslöshet förekommer inte inom sektionen, beredskapsarbeten "fyller ut"... Största arbetsgivare är domänverket Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar