Arkivbildare: Luleå Kommunistiska Arbetarekommun

Grunduppgifter

Luleå Kommunistiska Arbetarekommun
FD Skurholmen-Örnäsets VPK (se arkiv 2324 Luleå kommunistiska arbetarekommun)
2326
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2326 Luleå Kommunistiska Arbetarekommun I Luleå VPK:s protokoll 9/9 1968 står om "den sk arbetarekommunen av VPK på Skurholmen-Örnäset". Vidare sägs att "tillskyndarna av den nya organisationen motiverar dem med att lokalorganisationen i Luleå skulle ha utvecklats till en odemokratisk och revisionistisk grupp". Vid ett möte 16/6 1976 bytte organisationen namn till Luleå Kommunistiska Arbetarekommun. Enligt NFL täckte namnet inte längre det geografiska verksamhetsområdet. Till föreningen hade tillkommit ett stort antal invandrare och ungdomar och därför beslöts att bilda en invandrarsektion. (Arbetarekommunen kom att bestå av sk Flammantrogna medlemmar, medan övriga medlemmar organiserade sig i Luleå VPK). Vid bildandet av Arbetarepartiet Kommunisterna våren 1977 gick Luleå Kommunistiska Arbetarekommun in i detta. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar