Arkivbildare: Konsum Norrbotten

Grunduppgifter

Konsum Norrbotten
Norrbottens Kooperativa Charkuteriförening u.p.a. Luleå Konsumtionsförening m.o.
3134
  • 250000000 Norrbottens län

H I S T O R I K


Norrbottens Föreningsarkiv

3134     Konsum Norrbotten


Föreningen bildades 6 april 1919 som Luleå Konsumtionsförening, sedermera Konsum Luleå.


Den första butikslokalen - en källarlokal - låg i konsul Algot Linds fastighet i hörnet av Stations- och Skomakaregatan. Under årens lopp öppnades dock ett stort antal filialer i Luleå m.o. - i stort sett alla stadsdelar och byar hade en butik.

I slutet av det första året redovisade föreningen ett nettoöverskott på 3.289:- och hade ett medlemsantal på 235.


Föreningen fusionerades så småningom med andra kooperativa föreningar i Norrbotten, bl.a. Överkalix 1965. Vid föreningsstämman 1965 beslutades således om namnändring till Konsum Norrbotten.


1972 uppgick föreningens omsättning till 276.650.14:- och medlemsantalet var 48802.


Källa: Historik 1860-1974 i föreningens arkiv

. 

Länkar

Bilagor

Relationer