Arkivbildare: Norrbottens Läns Hushållningssällskap

Grunduppgifter

Norrbottens Läns Hushållningssällskap
1436
Norrbotten
  • 250000000 Norrbottens län
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 1436 Norrbottens Läns Hushållningssällskap Materialet utgörs uteslutande av korrespondens till Hushållningssällskapet. Därvid rör detta sig om brev från Östra Norrbotten och avser ärenden som handlagts av W. Wanhainen. Breven är i mycket stor utsträckning skrivna på finska och utgör därmed en värdefull källa för inte minst språkforskare. Blott få av breven kommer från Gällivarefinskt område. Till viss del var materialet något omrört vid leveransen även om en kronologisk ordning kan spåras. Korrespondensen är uppordnad årsvis varemot en ytterligare bearbetning inte ansetts vara meningsfull. OBS! Arkivmaterialet finns inte längre hos Föreningsarkivet, materialet är återtaget till ägaren och medlemskapet har upphört.

Placering

93

Länkar

Det finns inga länkar