Arkivbildare: Rosviks Elektriska Kraftaktiebolag

Grunduppgifter

Rosviks Elektriska Kraftaktiebolag
11
Rosvik
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 11 Rosviks Elektriska Kraftaktiebolag Rosviks Elektriska Kraftaktiebolag grundades 1916 på en byastämma i byn därvid representerades byarna Rosvik, Trundavan och Trundön, Karl Sandlund utsågs till föreståndare hos vilken bolagets arkiv kom att förvaras. Bolaget hade eget kraftverk i Rosån. Vattenkraften var dock otillräcklig och för att spara på strömmen släcktes allt ljus i byarna vid en viss tid på kvällen, denna släckning föregicks alltid av två blingningar, vilka var varningssignaler. För att få kraftigare ström inmonterades en råoljemotor men till sist måste man övergå till att få sin elkraft från Statens Vattenfallsverk. Rosviks Elektriska Kraftaktiebolag upphörde år 1948. /Carin Lindh.

Placering

41

Länkar

Det finns inga länkar