Arkivbildare: Hyresgästföreningen Region Norrland, LH Tången/Tygeln 221

Grunduppgifter

Hyresgästföreningen Region Norrland, LH Tången/Tygeln 221
2336
Örnäset
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsearkivet

2336     Hyresgästföreningen Region Norrland, LH Tången/Tygeln 221


Var tidigare uppdelad i två olika lokalföreningar, den ena var Tången och den andra var Tygeln. Ingick i gemensam lokalavdelning 1999.


Leverans 48/09 innehåller även handlingar från före sammanslagningen 1999 av lokalavdelningen Tången och lokalavdelningen Tygeln.

 

Länkar

Bilagor

Relationer