Arkivbildare: IOGT-logen 305 Välviljan, Piteå

Grunduppgifter

IOGT-logen 305 Välviljan, Piteå
2319
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsearkivet

2319     IOGT Logen 305 Välviljan, Piteå


 

Logen är den äldsta i Norrbotten. Den bildades på nyårsdagen 1883 och har sedan dess varit i arbete.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.


Logen bildades på nyårsdagen 1883. 28 personer var med vid starten. Det var den första logen av IOGT i Norrbotten. Grundare var en man vid namn Axel Sundberg. Han kom från Skellefteå och var till yrket guldsmed.Länkar

Bilagor

Relationer