Arkivbildare: IOGT-ungdomsloge 61 Polstjärnan Öjebyn

Grunduppgifter

IOGT-ungdomsloge 61 Polstjärnan Öjebyn
2320
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsearkivet 2320 IOGT-UL 61 Polstjärnan, Piteå 1884 bildades den första barn- och ungdomsavdelningen inom distriktet, ungdomstemplet no 59 Polstjärnan, sedemera 1902, ombildat till 61 Polstjärnan. Verksamheten verkar vara nedlagd eftersom logen ej finns med i distriktslogens förteckning för år 1973. De senaste uppgifter so gått att få o logen härrör sig från 1954, då den hade 51 medlemmar Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar