Arkivbildare: Storfors-Bergsvikens Hortlax arbetarekommun

Grunduppgifter

Storfors-Bergsvikens Hortlax arbetarekommun
2399
Storfors - Bergsvik
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2399 Storfors-Bergsvikens Hortlax arbetarekommun Piteå älvdals socialdemokratiska arbetarekommun till kom 1904 efter turne av agitator J Persson, vilken bl a arrangerade möten i Piteå, Munksund, Skuthamn och Storfors. De ledande personerna inom denne arbetarekommun var OW Wiklund och KA Bäckström i Öjebyn, EH Brännström i Lillpite, August Westerlund och JA Berglund i Storfors samt Mästerlotsen Johan Magnus Bergstedt. Arbetarekommunen förblev socialdemokratien trogen även efter partisprängningen 1917 och torde därmed vara Norrbottens äldsta arbetarekommun som utan avbrott varit ansluten till socialdemokratiska partiet. Pite älvdals arbetarekommun nedlade verksamheten 1922 och reorganisarades 1924 då under namnet Storfors-Bergsvikens socialdemokratiska arbetarekommun. 1965 skedde en sammanslagning av denna med Blåsmark arbetarekommun varvid man bildande Hortlax socialdemokratiska arbetarekommun, vilken 1973 har 348 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.

Länkar

Det finns inga länkar