Arkivbildare: Koler Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Koler Socialdemokratiska kvinnoklubb
2400
Koler
  • 258100000 Piteå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2400     Koler Socialdemokratiska kvinnoklubb


Klubben bildades 1951 med 20 medlemmar. 1962 hade den 11 medlemmar och året därpå rapporterades den som nedlagd.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973. 

Länkar

Bilagor

Relationer