Arkivbildare: Koler Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Koler Socialdemokratiska arbetarekommun
Se arkiv 2414
2401
Koler
  • 258100000 Piteå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2401     Koler Socialdemokratiska arbetarekommun


Arbetarekommunen hette enbart Kolers socialdemokratiska arbetarekommun fram till 1962, då tillägget Storsund kom. Den bildades första gången 1932, men nedlades ett år därefter. 1935 återupptogs verksamheten. dock i blygsam skala, endast 5 medlemmar var registrerade, en 1950. Då skedde en stark ökning till 35 medlemmar och 1954 var siffran uppe i 73.

1967 sammanslogs arbetarekommunen med Långträsks arbetarekommun.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973. 

Länkar

Bilagor

Relationer