Arkivbildare: Hortlax Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Hortlax Socialdemokratiska arbetarekommun
2403
Hortlax
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2403 Hortlax Socialdemokratiska arbetarekommun Hortlax Socialdemokratiska arbetarekommun, fd Storfors-Bergsvikens, fd Pite älvdals arbetarekommun. Pite älvdals Socialdemokratiska arbetarekommun tillkom 1904 efter en turne av agitator J Persson, vilken bl a arrangerade möten i Piteå, Munksund, skuthamn och Storfors. de ledande personerna inom denna arbetarekommun var OW Viklund och KA Bäckström i Öjebyn, EH Brännström l Lillpite, August Westerlund ocj JA Berglund i Storfors samt mästerlotsen Johan Magnus Bergstedt. Arbetarkommunen förblev socialdemokratien trogen även efter partisprängningen 1917 och torde därmed vara Norrbottens äldsta arbetarekommun som utan avbrott varit ansluten till Socialdemokratiska partiet. Piteå älvdals arbetarekommun nedlade verksamheten 1922 och reorganiserades 1924 då under namnet Storfors-Bergsvikens socialdemokratiska arbetarekommun. 1965 skedde en sammaslagning av denna med Blåsmarks arbetarekommun varvid man bildade Hortlax Socialdemokratiska arbetarekommun, vilken 1973 har 348 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar