Arkivbildare: Kallax Intresseförening

Grunduppgifter

Kallax Intresseförening
Kallax Byautvecklingsgrupp
2342
Kallax
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsearkivet

2342     Kallax Intresseförening


Kallax Intresseförening bildades den 5/2 1979 med målet att ta tillvara byinnevånarnas önskemål vad gäller boendemiljön samt olika trivselåtgärder. Nedlagd före 2009.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. 

Länkar

Bilagor

Relationer